Taiji Meister Dao

 

 

 

Chang Seng Feng

 

Chen Familie

 

Yang Lu Chan

 

Yang Cheng Fu

 

Cheng Man Ching

 

Huang Xingxian

 

Patrick Kelly

 

 

 

 

 

 

------

Marc Mazalairas Taiji Lehrer:

Chi Jong Chen,

Ke Chi Huang,

Patrick Kelly